Berlin Antlaşması

Berlin Antlaşması İng. Berlin Treaty Fr. Traité de Berlin

(1972)


Berlin Antlaşması için benzer kelimeler


Berlin Antlaşması, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'e', 'r', 'l', 'i', 'n', ' ', 'A', 'n', 't', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Berlin Antlaşması kelimesinin tersten yazılışı ısamşaltnA nilreB diziliminde gösterilir.