dramatik olay

dramatik olay İng. dramatic event

Dramatik bir durum yaratan olay. Herşeyden önce insanla ilgili olan ve insan üzerinde bizi düşünmeye yönelten olay. İnsanların birbirlerine, kendilerine ya da bir duruma karşı olan tutumlarında değişiklik getiren ya da bu değişikliklerine . karşı çıkan bir eylemin başlangıcı.


dramatik olay için benzer kelimeler


dramatik olay, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'r', 'a', 'm', 'a', 't', 'i', 'k', ' ', 'o', 'l', 'a', 'y', şeklindedir.
dramatik olay kelimesinin tersten yazılışı yalo kitamard diziliminde gösterilir.