bileşik olay

bileşik olay İng. compound event

Olasılık kuramında birden çok yalınç olayın ayrık ya da bağlaşık ilişkiyle oluşturduğu olay. bk. ayrık ilişki.


bileşik olay için benzer kelimeler


bileşik olay, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'o', 'l', 'a', 'y', şeklindedir.
bileşik olay kelimesinin tersten yazılışı yalo kişelib diziliminde gösterilir.