epigenetik olay

epigenetik olay İng. epigenetic event

(Yun. epi: üzerinde; genesis: soy) DNA dizisindeki bir değişiklikten kaynaklanmayan, fenotipteki herhangi bir değişiklik.


epigenetik olay için benzer kelimeler


epigenetik olay, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'p', 'i', 'g', 'e', 'n', 'e', 't', 'i', 'k', ' ', 'o', 'l', 'a', 'y', şeklindedir.
epigenetik olay kelimesinin tersten yazılışı yalo kitenegipe diziliminde gösterilir.