epigenetik çeşitlilik

epigenetik çeşitlilik İng. epigenetic variation

(Yun. epi: üzerinde; genesis: soy) Temelde genetik olmayan fenotipik çeşitlilik. Epigenetik varyasyon.


epigenetik çeşitlilik için benzer kelimeler


epigenetik çeşitlilik, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'p', 'i', 'g', 'e', 'n', 'e', 't', 'i', 'k', ' ', 'ç', 'e', 'ş', 'i', 't', 'l', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
epigenetik çeşitlilik kelimesinin tersten yazılışı kililtişeç kitenegipe diziliminde gösterilir.