duben

duben

Frenk gömleği.


duben, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'b', 'e', 'n', şeklindedir.
duben kelimesinin tersten yazılışı nebud diziliminde gösterilir.