dügen

dügen

Döven


dügen

Dükkân


dügen için benzer kelimeler


dügen, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'g', 'e', 'n', şeklindedir.
dügen kelimesinin tersten yazılışı negüd diziliminde gösterilir.