buhca dügen

buhca dügen

Bohça kumaşı.


buhca dügen için benzer kelimeler


buhca dügen, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'h', 'c', 'a', ' ', 'd', 'ü', 'g', 'e', 'n', şeklindedir.
buhca dügen kelimesinin tersten yazılışı negüd achub diziliminde gösterilir.