dünyanın öbür ucu

dünyanın öbür ucu

çok uzak yer.


dünyanın öbür ucu için benzer kelimeler


dünyanın öbür ucu, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'n', 'y', 'a', 'n', 'ı', 'n', ' ', 'ö', 'b', 'ü', 'r', ' ', 'u', 'c', 'u', şeklindedir.
dünyanın öbür ucu kelimesinin tersten yazılışı ucu rübö nınaynüd diziliminde gösterilir.