dünyanın ... sı

dünyanın ... sı

pek çok: “Dünyanın masrafını yapmış, bahçeye araba araba toprak ve gübre taşıtmıştır.” -T. Buğra.


dünyanın ... sı için benzer kelimeler


dünyanın ... sı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'n', 'y', 'a', 'n', 'ı', 'n', ' ', '.', '.', '.', ' ', 's', 'ı', şeklindedir.
dünyanın ... sı kelimesinin tersten yazılışı ıs ... nınaynüd diziliminde gösterilir.