Durbin-Watson sınaması

Durbin-Watson sınaması İng. Durbin-Watson test
Durbin-Watson sınaması İng. Durbin-Watson test

Durbin-Watson katsayılarından hareketle istatistiksel olarak hata terimleri arasında ilişkinin bulunup bulunmadığını anlamaya yarayan sınama yöntemi.


Durbin-Watson sınaması İng. Durbin-Watson test

(bağlanım çözümlemesi) Artıklar arasında özilişki olup olmadığını araştırmak için geliştirilmiş bir sınama.


Durbin-Watson sınaması için benzer kelimeler


Durbin-Watson sınaması, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, D harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'D', 'u', 'r', 'b', 'i', 'n', '-', 'W', 'a', 't', 's', 'o', 'n', ' ', 's', 'ı', 'n', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Durbin-Watson sınaması kelimesinin tersten yazılışı ısamanıs nostaW-nibruD diziliminde gösterilir.