dürtücü kılıç

dürtücü kılıç, -cı

a. sp. Eskrimde kullanılan, namlusu düz ve yuvarlak, ucu düğmeli kılıç, flöre.


dürtücü kılıç İng. Foil

Namlusu dörtgen kesitli oluksuz ve ince, balçağı (çelgiliği) delici kılıca göre daha küçük; namlu ucundaki elektrikli düğmesi yuvarlak ve tırtıllı; 500 gr. ağırlığında 110 cm. uzunluğunda yalnız dürtüş yapmaya elverişli, üç kılıçoyunu savutundan biri.


dürtücü kılıç için benzer kelimeler


dürtücü kılıç, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'r', 't', 'ü', 'c', 'ü', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'ı', 'ç', şeklindedir.
dürtücü kılıç kelimesinin tersten yazılışı çılık ücütrüd diziliminde gösterilir.