aman diyene kılıç kalkmaz

aman diyene kılıç kalkmaz

“mertliğinize güvenip size teslim olan düşmanın canına kıyılmamalıdır” anlamında kullanılan bir söz.


aman diyene kılıç kalkmaz için benzer kelimeler


aman diyene kılıç kalkmaz, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'a', 'n', ' ', 'd', 'i', 'y', 'e', 'n', 'e', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'ı', 'ç', ' ', 'k', 'a', 'l', 'k', 'm', 'a', 'z', şeklindedir.
aman diyene kılıç kalkmaz kelimesinin tersten yazılışı zamklak çılık eneyid nama diziliminde gösterilir.