İçinde AMA geçen kelimeler

İçinde AMA geçen kelimeler 12306 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ama aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ama anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde AMA geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyin) zamanı geçmek, (birini) teneşir paklamak, (birinin) damarını bulmak, (birinin) hışmına uğramak, AAS sunucusu arama sırası, ağır taş yerinden oynamaz, ağzına bir lokma koymamak, akacak kan damarda durmaz, akciğer damar şavk yazımı, aman diyene kılıç kalkmaz, anamal aktarma sözleşmesi, anamalın organik bileşimi, Anderson-Darling sınaması, Arellano-Pantula sınaması, arka mezenterik atardamar, arkasından atlı kovalamak, art eteğinde namaz kılmak, aşık atmak (veya oynamak), aşırı saldırgan fiyatlama, bağırsak kaplamalı tablet, basamaklı taşlama yöntemi, ...

24 harfli

(bir iş) sekteye uğramak, (bir şeyde) gözü olmamak, (bir şeye) yüzü tutmamak, (birinin) ağzını kapamak, (birinin) ağzını tıkamak, (birinin) kanına susamak, A vitamini tamamlayıcısı, ağlamakla yâr ele girmez, ağzında bakla ıslanmamak, akral yalama dermatitisi, ana atardamar yırtılması, art zamanlı anlam bilimi, asılı sıçramalı ilerleme, atardamar görüntülenmesi, atardamar içi enjeksiyon, atlama ipi (sıçrama ipi), ayağının tozuna bakmamak, başını bir yere bağlamak, Bayesçi model ortalaması, belirtili isim tamlaması, bir baltaya sap olamamak, ...

23 harfli

(bir şeye) yüzü olmamak, (birine) kavuk sallamak, (birinin) anası ağlamak, (birinin) harcı olmamak, (birinin) kanı kaynamak, (biriyle) arası olmamak, (her şeye) baş sallamak, (omega-üstiki) sınaması, abdestsiz yere basmamak, Achucarroboyama yöntemi, açık gözenekli cilalama, afferent lenfatik damar, akciğer toplardamarları, aktif temelli pazarlama, anamalın merkezileşmesi, anormal vajina kanaması, aralarından su sızmamak, arama sonuçları listesi, ardından atlı kovalamak, art zamanlı ses bilgisi, artışlı Sargan sınaması, ...

22 harfli

(bir işten) el yıkamak, (bir yer) adam almamak, (birinde) kalp olmamak, (birine) kanı kaynamak, (birini) gafil avlamak, (birinin) kârı olmamak, açıklama seslendirmesi, ağlama duvarına dönmek, ağzını dilini bağlamak, akıl hocalığı taslamak, alınganlık sabuklaması, aman zaman dedirtmemek, anamala katılan kazanç, anamalcı üretim biçimi, anlamlı sayamak yitimi, araç değişken sınaması, Arellano-Bond sınaması, arkasını sağlama almak, art zamanlı dil bilimi, aşım zamanında besleme, atardamar hipertrofisi, ...

21 harfli

(bir şeyin) aması var, açık kangal tavlaması, açma kapama belirteci, adam adama gerek olur, adamakla mal tükenmez, ağıla avluya sığmamak, ağırlıklama katsayısı, ağız açısı atardamarı, ağzından çıt çıkmamak, alıp vereceği olmamak, altmışaltıya bağlamak, amaca uygunluk kuralı, aman zaman diñnememek, Amerikan hamam böceği, ana atardamar darlığı, ana atardamar yangısı, anamala eklenen değer, anamalın yoğunlaşması, atardamar kan basıncı, ayarlama devingenleri, basamakçıklar yöntemi, ...

20 harfli

(gemi) baş tutamamak, Abel toplama yöntemi, açığa dayalı harcama, açık (gergin) atlama, açıklama müzekkeresi, adını ağzına almamak, AgNOR boyama yöntemi, agraf uygulama pensi, ağaç yapısında arama, ağzında yaş kalmamak, ahını yerde koymamak, akarı kokarı olmamak, akciğer toplardamarı, akciğer-toplardamarı, akıl havsala almamak, aklı başında olmamak, akli başuna toplamak, aktarılamayan haklar, alım satım patlaması, alın damarı çatlamış, alıp sattığı olmamak, ...

19 harfli

... demeye kalmamak, Acanthobrama marmid, acısına dayanamamak, ağzına ... koymamak, aklından çıkarmamak, akma sınırı uzaması, aksama aydınlatması, alalama renklenmesi, alt ana toplardamar, alt dönüşül tavlama, alt-üşek ışıldaması, alternat uygulaması, altından kalkamamak, alüminyumla sırlama, amaçlılık ruhbilimi, aman zaman bilmemek, aman zaman vermemek, an damarı yırtılmak, anakent tasarlaması, anamala eklenen kâr, anıklama çımkırtımı, ...

18 harfli

abanıkta soluklama, açık ocak basamağı, açık uçlu kiralama, açıklama örnekçesi, açılı kötü kaynama, açınıkta soluklama, açkılama tekerleği, adam adama savunma, adı (bile) olmamak, adı bile okunmamak, adımını attırmamak, ağır kayba uğramak, ağırlıklı ortalama, ağlamak para etmez, ağsal damar bakısı, ağzı guyun hapamak, ahretlik yoklaması, akciğer atardamarı, akciğer-atardamarı, akli başa toplamak, alev gibi parlamak, ...

17 harfli

abecesel sıralama, acil servis arama, açılışta özsınama, açılma sıralaması, ağza sıhturamamak, ağzına yakışmamak, ağzını yansılamak, ağzını yanşalamak, ağzını yavşalamak, akaçlama galerisi, akşam boccalaması, aktif bağışıklama, al-kaplama süreci, alelade pazarlama, alın toplardamarı, Alman hamamböceği, aması maması yok!, amatör balıkçılık, Amazona amazonica, anamal ödenekliği, anamalcı planlama, ...

16 harfli

abalama gabalama, abartılı oynamak, açık saman rengi, açıklama belgesi, açıklama cümlesi, açıklama vektörü, açıklama yöntemi, açımlamalı basım, ADF-GLS sınaması, adını bağışlamak, Afrika lamantini, agamaglobulinemi, agulama basamağı, ağlayıp sızlamak, ahireti boylamak, Akkaraman koyunu, akrobatik atlama, alan sınırlaması, algılama teorisi, alıntının zamanı, alkaliIi dağlama, ...

15 harfli

Abadir sınaması, açıklama çoğulu, açıklama yapmak, açıklama yazısı, açkılama cebiri, afyonu patlamak, Agama caucasica, Agama mutabilis, ağalık taslamak, ağız açtırmamak, ağız yanışlamak, ağız yanşalamak, ağız yassılamak, ağlamaklı olmak, ağzını bağlamak, ağzını koklamak, ağzını toplamak, aile planlaması, ak damar yalımı, akamete uğramak, akıl bırakmamak, ...

14 harfli

aç ayı oynamaz, açığını aramak, açık yargılama, açıktan atamak, adıl tamlaması, adımlı sıçrama, adına imzalama, afferent damar, Agama ruderata, ağız yaşalamak, ağlamalı olmak, ağzım sallamak, ahd aman etmek, ahenk sağlamak, aklama belgesi, alaman çıplağı, alamana ağları, alanlama fiili, alaşım kaplama, alazlama olmak, alazlı kaplama, ...

13 harfli

Abramis brama, açıktan atama, açılı kaplama, ad sıralaması, adımlı atlama, Adıyamanlılık, Agama stellio, ağırlama günü, ağız kanaması, ağız koklamak, ağız sallamak, ağız yaslamak, ağız yoklamak, ağlama duvarı, ağzı varmamak, akımlı anamal, akla sığmamak, akşama kalmak, akşama sabaha, alaman gaşığı, alaman kınası, ...

12 harfli

açık harcama, açık kapamak, açuk boyamak, ad tamlaması, ADF sınaması, affa uğramak, ağaç kaplama, ağaç yaslama, ağız avlamak, ağızlıklamak, ağşamadekili, ağustoslamak, ağza almamak, ağzı oynamak, ahd bağlamak, akıl almamak, akımı kapama, aklı almamak, akşam namazı, akşama doğru, akşama kadar, ...

11 harfli

acı kavrama, açık oylama, açıklamalık, ad bağlamak, adak adamak, adamantinom, adamantinus, afarızlamak, aforozlamak, afuruzlamak, agamagiller, ağırlıklama, ağlamasımak, ahırlamadık, al bağlamak, alamana ağı, alamançarkı, alaşımlamak, alavuzlamak, aldamak söz, algılanamaz, ...

10 harfli

abcallamak, açık damar, açık zaman, açıklamalı, adam adama, adamahıllı, adamakıllı, adamakılli, Adıyamanlı, afaralamak, afkırlamak, aforozlama, afsanlamak, afsunlamak, afyonlamak, ağa yamağı, Ağcamahmut, ağlamaklar, ağlamsamak, ağlazlamak, ağmanlamak, ...

9 harfli

aballamak, abanlamak, abannamak, abcalamak, abduraman, abıldamak, abohlamak, abuhlamah, abuklamak, abuldamak, abutlamak, acaplamak, acarlamak, acéblamak, acıklamak, açarlamak, açıklamak, açımlamak, açınsamak, açkılamak, adağlamah, ...

8 harfli

aarlamak, abalamah, abalamak, abohlama, abuklama, acıdamak, acılamak, acidamak, açıklama, açımlama, açınsama, açkılama, adaklama, adalamak, adımlama, adıyaman, afalamak, afallama, agulamak, ağaçlama, ağalamak, ...

7 harfli

abramak, acılama, açılama, açmamak, adamalı, addamaç, addamaş, adlamak, agalama, aglamak, agnamak, agulama, ağdamak, ağılama, ağlamak, ağnamak, ağramak, ağsamak, ahlamak, ahnamak, ahsamak, ...

6 harfli

abamak, abrama, açamak, adamak, adamas, adlama, ağlama, ağnama, ahlama, ajdama, akamat, aklama, aksama, alamaç, alamah, alamak, alaman, alamaş, alamat, allama, ama ne, ...

5 harfli

abama, acama, adama, alama, amade, amale, amali, amanı, amant, amare, amata, arama, aşama, atama, ayama, bamak, camah, camal, caman, camar, camat, ...

4 harfli

amaç, amak, amal, aman, amat, amav, bama, cama, çama, dama, gama, hama, kama, lama, mama, nama, pama, sama, şama, tama, yama, ...

3 harfli

ama

Kelime Ara