AMA ile biten kelimeler

AMA ile biten veya sonunda AMA olan kelimeler 2328 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ama aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ama anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre AMA ile biten kelimeler

25 harfli

aşırı saldırgan fiyatlama, doğrudan erişimli saklama, elektriksiz nikel kaplama, Fejer anlamında yakınsama, fena veya kusurlu kaynama, ısılyoğruk renkli saptama, kapsamlı kırsal tasarlama, konjunktiva altı uygulama, tektip bölgesel fiyatlama, üstsel hareketli ortalama, yan muhafazakâr kopyalama, yapım iyeliğini sınırlama

24 harfli

çok yöneticili kopyalama, fırın atmosferi ayarlama, iki kesime bölmeli arama, karşılaştırmalı sıralama, kurşun yunağında tavlama, sıralı erişimli depolama, sülfürik asitli anotlama, sürekli-kesimli akınlama, yöney hareketli ortalama

23 harfli

açık gözenekli cilalama, aktif temelli pazarlama, dalgacık temelli sınama, elektrikli tunç kaplama, elektronik film saptama, intraservikal tohumlama, istatistiksel çıkarsama, işleyimsel krom kaplama, kabul edilebilir sınama, müşteri bazında saklama, okzalik asitli anotlama, özgüsel salman yamalama, paslanmaz çelik kaplama, sülfirik asitli paklama, süsleyici nikel kaplama, tekdüze en güçlü sınama, tektip teslim fiyatlama, tepki karşıtsal aşılama, yetki belgesini yoklama

22 harfli

basamaklı renksiz kama, burulma yaylı askılama, değiştirilmiş ortalama, döl yatağına tohumlama, durgun teknede kaplama, elektronik film tarama, güçlü kimlik doğrulama, güçlü tek yanlı sınama, intralezyonal uygulama, kapalı (gergin) atlama, kesine yakın yakınsama, kromik asitli anotlama, maliyet üstü fiyatlama, nesne yönelimli sınama, özgüsel salman aşılama, rektovajinal tohumlama, süsleyici krom kaplama, tartılı sayal ortalama, televizyonla yayınlama, uyutum sonrası aşılama

21 harfli

biryapımlı karbonlama, bölütleyici tanımlama, çağrışımsal yanılsama, çiftağırşaklı kavrama, devingen bellek atama, dizgeli rastlantılama, döl yatağına uygulama, engelleyici pazarlama, enine görüntü saptama, etkileşimli pazarlama, iki üç, iki üç tarama, intrauterin tohumlama, kabuk oluşumlu egzama, koşutzamanlı uygulama, markadan yararlanmama, monohibrit çaprazlama, müşteri adına saklama, omurgacıl duyusuzlama, püskürtmeli betonlama, resiprokal çaprazlama, sayıbilgisel ortalama, ...

20 harfli

açığa dayalı harcama, açık (gergin) atlama, ağaç yapısında arama, asit hamurla paklama, asitli derin dağlama, aşırı balık stoklama, ayrımsal kataloglama, bağlantılı sınıflama, bir potalı kalaylama, birimsel programlama, bulaştırıcı açıklama, çokağırşaklı kavrama, devingen programlama, diken kuyruklu agama, diken-kuyruklu agama, disk yeniden bağlama, doğum sonrası kanama, dokuncayı karşıllama, düşülküsel tasarlama, eğik görüntü saptama, elektrikli kalaylama, ...

19 harfli

alt dönüşül tavlama, alüminyumla sırlama, ayrıntılı sınıflama, basamaklı sayıtlama, Cholesky çarpanlama, çıkarımsal yapılama, çift yönlü penalama, dağılımda yakınsama, dışarıda tutulamama, elektrikli ışıklama, elektriksel kaplama, elektriksiz kaplama, eşçarpanlı ortalama, ev odaklı pazarlama, flüoboratlı kaplama, geometrik zayıflama, ısıtma ve buharlama, iki yönlü doğrulama, ikiye bölerek arama, interdigital egzama, intratekal uygulama, ...

18 harfli

abanıkta soluklama, açık uçlu kiralama, açılı kötü kaynama, açınıkta soluklama, ağırlıklı ortalama, alfabetik sıralama, aritmetik ortalama, bakır-krom kaplama, belirtisiz tamlama, bireysel markalama, borçlanıma bağlama, bölgesel fiyatlama, bölgesel tasarlama, burun içi uygulama, çift nikel kaplama, çizgisel hesaplama, çizimsel tasarlama, daldırmalı kaplama, devimsel yanılsama, dikenkuyrukluagama, doğrudan pazarlama, ...

17 harfli

abecesel sıralama, acil servis arama, açılışta özsınama, aktif bağışıklama, alelade pazarlama, anamalcı planlama, anlatımlı tonlama, apokrin salgılama, azotlu karbonlama, bağlaçsız bağlama, bakışımsız sınama, basamak hazırlama, Bayesçi çıkarsama, Bayesçi hesaplama, bayramdan bayrama, belirtili tamlama, bezikli saçmalama, birleşik ortalama, bölgesel planlama, coşumcu tasarlama, çapraz lisanslama, ...

16 harfli

abalama gabalama, akrobatik atlama, alkaliIi dağlama, altın yaldızlama, ardarda onaylama, ardışık uyarlama, bağlaçlı tamlama, bakışımlı sınama, basınçlı yağlama, belirtici yıkama, benekçil dağlama, beygirden atlama, bitkisel soylama, çapraz tablolama, çevrimli tavlama, çırparak zıplama, çoklu katmanlama, Çözülmez bağlama, daldırık kaplama, deneme ısmarlama, dikkati odaklama, ...

15 harfli

akşamdan akşama, alfa çarpanlama, alttan ışıklama, anotsal dağlama, ardıl çıkarsama, asıltıl kaplama, aşırı yayıklama, aşırı zayıflama, ayrımlı dağlama, başta soluklama, benekli dağlama, BGT tipi sınama, birlikte yaşama, cephede sıçrama, çapraz uyarlama, çıkmalı tamlama, çifte fiyatlama, değiş tokuşlama, desenli kaplama, dirik tasarlama, dolgulu tavlama, ...

14 harfli

açık yargılama, adımlı sıçrama, adına imzalama, alaşım kaplama, alazlı kaplama, alazlı tavlama, amilen koklama, ardıl ortalama, ardışık sınama, artık açıklama, asaleten atama, asitli dağlama, aşırı ışıklama, aşırı uyumlama, ateşle dağlama, ayırıcı boyama, aylık ortalama, barışa zorlama, baritli yıkama, basit ortalama, Bayesçi sınama, ...

13 harfli

Abramis brama, açıktan atama, açılı kaplama, adımlı atlama, altın kaplama, alüminyumlama, anlık tonlama, astar kaplama, aşırı paklama, aylık bağlama, bakır kaplama, balık boylama, başak toplama, bıçak kaplama, bilgi saklama, Bubalis caama, Bubalus caama, buzla çatlama, buzla kaplama, camla kaplama, çapraz sınama, ...

12 harfli

açık harcama, ağaç kaplama, ağaç yaslama, akımı kapama, altasıralama, arama tarama, bellek atama, beyin yıkama, biryapımlama, çevre dolama, çift tıklama, dışa patlama, dışkıl aşama, dizi bağlama, doğrudaşlama, döngü atlama, duyarkatlama, düşey tarama, elle yoklama, ense bağlama, erken bunama, ...

11 harfli

acı kavrama, açık oylama, ağırlıklama, altışarlama, altyazılama, amalgamlama, ambalajlama, amonyaklama, anahtarlama, ara tavlama, atama atama, ayak yolama, badaşıklama, bağışıklama, bakırsılama, bakışımlama, barikatlama, baş bağlama, başdan sâma, blok oylama, borucuklama, ...

10 harfli

adam adama, aforozlama, ak paklama, alaşımlama, alaysılama, alıntılama, anaforlama, asfaltlama, ayırımlama, aykırılama, badanalama, bağlaçlama, bağlamlama, balyozlama, bandajlama, bangırdama, basınçlama, baştansâma, bıngıldama, boynuzlama, bukağılama, ...

9 harfli

afsunlama, afyonlama, ak bulama, ak kanama, akortlama, akşamlama, alacalama, alkışlama, ambarlama, annaçlama, argaçlama, AromaRama, arşınlama, artıklama, artımlama, astarlama, aşağılama, aşağısama, atmıklama, avurtlama, ayırtsama, ...

8 harfli

abohlama, abuklama, açıklama, açımlama, açınsama, açkılama, adaklama, adımlama, afallama, ağaçlama, ağarlama, ağırlama, ağırsama, ağıtlama, ağızlama, aharlama, ahırlama, akaçlama, akaklama, akbudama, akçalama, ...

7 harfli

acılama, açılama, agalama, agulama, ağılama, alacama, alalama, altlama, anılama, ankşama, aralama, arılama, artlama, artsama, aşılama, ayalama, bağdama, bağlama, ballama, balsama, baltama, ...

6 harfli

abrama, adlama, ağlama, ağnama, ahlama, ajdama, aklama, aksama, allama, andama, anlama, aşlama, atlama, avlama, aylama, badama, balama, barama, basama, bayama, bâzama, ...

5 harfli

abama, acama, adama, alama, arama, aşama, atama, ayama, drama, flama, ırama, imama, kaama, onama, otama, ulama, urama, uzama

4 harfli

bama, cama, çama, dama, gama, hama, kama, lama, mama, nama, pama, sama, şama, tama, yama, zama

3 harfli

ama

Kelime Ara