aman Allah (veya Allah´ım)

aman Allah (veya Allah´ım)

şaşma, beğenme veya beğenmeme, korku vb. duyguları belirtmek için kullanılan bir söz.


aman Allah (veya Allah´ım) için benzer kelimeler


aman Allah (veya Allah´ım), 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'a', 'n', ' ', 'A', 'l', 'l', 'a', 'h', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'A', 'l', 'l', 'a', 'h', '´', 'ı', 'm', ')', şeklindedir.
aman Allah (veya Allah´ım) kelimesinin tersten yazılışı )mı´hallA ayev( hallA nama diziliminde gösterilir.