düşe dura, (düşe tura, düşe duru)

düşe dura, (düşe tura, düşe duru)

Düşe kalka


düşe dura, (düşe tura, düşe duru) için benzer kelimeler


düşe dura, (düşe tura, düşe duru), 33 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ş', 'e', ' ', 'd', 'u', 'r', 'a', ',', ' ', '(', 'd', 'ü', 'ş', 'e', ' ', 't', 'u', 'r', 'a', ',', ' ', 'd', 'ü', 'ş', 'e', ' ', 'd', 'u', 'r', 'u', ')', şeklindedir.
düşe dura, (düşe tura, düşe duru) kelimesinin tersten yazılışı )urud eşüd ,arut eşüd( ,arud eşüd diziliminde gösterilir.