duru gelmek, (tura gelmek, turu gelmek)

duru gelmek, (tura gelmek, turu gelmek)

Ayağa kalkmak, kıyam etmek


duru gelmek, (tura gelmek, turu gelmek) için benzer kelimeler


duru gelmek, (tura gelmek, turu gelmek), 39 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'u', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 't', 'u', 'r', 'a', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', 't', 'u', 'r', 'u', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
duru gelmek, (tura gelmek, turu gelmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemleg urut ,kemleg arut( ,kemleg urud diziliminde gösterilir.