duru kalmak, (turu kalmak)

duru kalmak, (turu kalmak)

Dikilip kalmak


duru kalmak, (turu kalmak) için benzer kelimeler


duru kalmak, (turu kalmak), 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'u', ' ', 'k', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 't', 'u', 'r', 'u', ' ', 'k', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
duru kalmak, (turu kalmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamlak urut( ,kamlak urud diziliminde gösterilir.