düşe gelmek, (tuşa gelmek)

düşe gelmek, (tuşa gelmek)

1. Hemen gelivermek, birden bire gelmek. 2. Rast gelivermek, karşılaşıvermek


düşe gelmek, (tuşa gelmek) için benzer kelimeler


düşe gelmek, (tuşa gelmek), 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ş', 'e', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 't', 'u', 'ş', 'a', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
düşe gelmek, (tuşa gelmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemleg aşut( ,kemleg eşüd diziliminde gösterilir.