düşey

düşey

sf. mat. Yer çekimi doğrultusunda olan, şakuli: Çekül bir düşey doğrultuyu gösterir.


düşey İng. portrait
düşey İng. vertical
düşey İng. vertical

Yerçekimi doğrultusunda, çevrene dik doğrultuda bulunan.


düşey İng. vertical

Yataya dik olan.


düşey Osm. şakulî

(matematik)


düşey için benzer kelimeler


düşey, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ş', 'e', 'y', şeklindedir.
düşey kelimesinin tersten yazılışı yeşüd diziliminde gösterilir.