dik halat (düşey halat)

dik halat (düşey halat) İng. vertical rope

Bir noktadan yere düşey olarak asılı halat.


dik halat (düşey halat) için benzer kelimeler


dik halat (düşey halat), 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'k', ' ', 'h', 'a', 'l', 'a', 't', ' ', '(', 'd', 'ü', 'ş', 'e', 'y', ' ', 'h', 'a', 'l', 'a', 't', ')', şeklindedir.
dik halat (düşey halat) kelimesinin tersten yazılışı )talah yeşüd( talah kid diziliminde gösterilir.