düşük laktozlu yoğunlaştırılmış peynir altı suyu

düşük laktozlu yoğunlaştırılmış peynir altı suyu İng. less lactose content condensed whey

Laktozun, proteinin ve/veya minerallerin bir kısmı alınmış olan peynir altı suyundan suyun kısmen ayrılması suretiyle elde edilen bir ürün.


düşük laktozlu yoğunlaştırılmış peynir altı suyu için benzer kelimeler


düşük laktozlu yoğunlaştırılmış peynir altı suyu, 48 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ş', 'ü', 'k', ' ', 'l', 'a', 'k', 't', 'o', 'z', 'l', 'u', ' ', 'y', 'o', 'ğ', 'u', 'n', 'l', 'a', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'p', 'e', 'y', 'n', 'i', 'r', ' ', 'a', 'l', 't', 'ı', ' ', 's', 'u', 'y', 'u', şeklindedir.
düşük laktozlu yoğunlaştırılmış peynir altı suyu kelimesinin tersten yazılışı uyus ıtla rinyep şımlırıtşalnuğoy ulzotkal küşüd diziliminde gösterilir.