düşünü hakları

düşünü hakları İng. intellectual rights

Bütün yazın ve bilim yapıtları üzerindeki her türlü haklar, yapıt hakları.


düşünü hakları için benzer kelimeler


düşünü hakları, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ş', 'ü', 'n', 'ü', ' ', 'h', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
düşünü hakları kelimesinin tersten yazılışı ıralkah ünüşüd diziliminde gösterilir.