düşünü

düşünü İng. idea

Öncelikle ve dolaysız olarak duyumlarla ilişkisi bulunmayan herhangi bir anlık süreci.


düşünü İng. idea

Çeşitli ansal işlemler yoluyla yaratılmış ve belli bir içeriği olan kavramsal oluşum.


düşünü için benzer kelimeler


düşünü, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ş', 'ü', 'n', 'ü', şeklindedir.
düşünü kelimesinin tersten yazılışı ünüşüd diziliminde gösterilir.