dutalıklı

dutalıklı

Sinirli, öfkeli.


dutalıklı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 't', 'a', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'ı', şeklindedir.
dutalıklı kelimesinin tersten yazılışı ılkılatud diziliminde gösterilir.