dutanmak

dutanmak

Tutulmak, kesilmek, susmak


dutanmak, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 't', 'a', 'n', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
dutanmak kelimesinin tersten yazılışı kamnatud diziliminde gösterilir.