dutargalı

dutargalı

Saralı, sarası olan.


dutargalı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 't', 'a', 'r', 'g', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
dutargalı kelimesinin tersten yazılışı ılagratud diziliminde gösterilir.