dutaş

dutaş

Tanık.


dutaş için benzer kelimeler


dutaş, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 't', 'a', 'ş', şeklindedir.
dutaş kelimesinin tersten yazılışı şatud diziliminde gösterilir.