dutçuk

dutçuk Fr. Morula
dutçuk İng. morula

anat. Morula.


dutçuk, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 't', 'ç', 'u', 'k', şeklindedir.
dutçuk kelimesinin tersten yazılışı kuçtud diziliminde gösterilir.