dutgiller

dutgiller

ç. a. bit. b. Dut, incir vb. cinsleri içine alan iki çeneklilerden bir bitki familyası.


dutgiller Lat. Moraceae

Ağaç ya da çalı formunda olup, tek evcikli, bazen taç yaprakları bulunmayan, meyveleri fındıksı, eriksi ya da küçük kapçık şeklinde, dut (Morus) ve incir (Ficus) cinslerini de içine alan bir familya.


dutgiller Osm. tutiye

(botanik)


dutgiller, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 't', 'g', 'i', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
dutgiller kelimesinin tersten yazılışı relligtud diziliminde gösterilir.