dutkal

dutkal

Zamk, tutkal


dutkal, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 't', 'k', 'a', 'l', şeklindedir.
dutkal kelimesinin tersten yazılışı laktud diziliminde gösterilir.