dutmah

dutmah

1. Tutmak, yakalamak. 2. Ezberlemek, hıfz etmek


dutmah için benzer kelimeler


dutmah, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 't', 'm', 'a', 'h', şeklindedir.
dutmah kelimesinin tersten yazılışı hamtud diziliminde gösterilir.