dutruk

dutruk

bk. duturuk


dutruk için benzer kelimeler


dutruk, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 't', 'r', 'u', 'k', şeklindedir.
dutruk kelimesinin tersten yazılışı kurtud diziliminde gösterilir.