dutsah

dutsah

< ET tutsık: tutsak; esir || dussah || dutsah etmek: esir almak; birisine her istediğini yaptırmak


dutsah, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 't', 's', 'a', 'h', şeklindedir.
dutsah kelimesinin tersten yazılışı hastud diziliminde gösterilir.