dutsilmek

dutsilmek

Hakaret etmek.


dutsilmek, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 't', 's', 'i', 'l', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
dutsilmek kelimesinin tersten yazılışı kemlistud diziliminde gösterilir.