dutturmak

dutturmak

1. Uydurmak, benzetmek. 2. İliştirmek: Şu kâğıtları iğne ile dutturuvir.


dutturmak için benzer kelimeler


dutturmak, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 't', 't', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
dutturmak kelimesinin tersten yazılışı kamruttud diziliminde gösterilir.