düvelek

düvelek

Kavun ve karpuzun olmamışı, kelek


düvelek

1.bk. divlek-3. 2. Kokusuz, tatlı, küçük bir çeşit kavun. 3. Kırkağaç kavunu.


düvelek

Araba tekerleğinin ortasındaki dingil yatağı.


düvelek

Sığırları rahatsız eden bir çeşit sinek.


düvelek

Atsineğine benzeyen bir çeşit sinek.


düvelek

Olmamış küçük kavun, kelek.


düvelek için benzer kelimeler


düvelek, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'v', 'e', 'l', 'e', 'k', şeklindedir.
düvelek kelimesinin tersten yazılışı kelevüd diziliminde gösterilir.