acı düvelek

acı düvelek

Bir otun, acı suyu sarılığa ilâç olarak kullanılan ve kavuna benziyen küçük meyvası, eşek hıyarı.


acı düvelek için benzer kelimeler


acı düvelek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'd', 'ü', 'v', 'e', 'l', 'e', 'k', şeklindedir.
acı düvelek kelimesinin tersten yazılışı kelevüd ıca diziliminde gösterilir.