DUYG ile başlayan kelimeler

DUYG ile başlayan veya başında DUYG olan kelimeler 62 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre DUYG ile başlayan kelimeler

25 harfli

duyguca yüklem veya haber, duygusal gırtlak tıkanımı

24 harfli

duygu-düşünce alışverişi

22 harfli

duygu alışverişi akımı

21 harfli

duygu sömürüsü yapmak

20 harfli

duygulanım uygunluğu

18 harfli

duygu yakıştırması

17 harfli

duygu ve tepreşim, duygusal anımsama, duygusal evriklik

16 harfli

duygu alışverişi, duygu aykırılığı, duygu yüklü soru, duygusal çıldırı, duygusal düşünme, duygusal gelişme, duygusal tıkanma

15 harfli

duygu organları, duygu tonlaması, duygulanıvermek, duygulu komedya, duygusal destek

14 harfli

duygu arkılığı, duygu dönüşümü, duygu kuruluşu, duygu sömürüsü, duygu yatırımı, duygulandırmak, duygulanıverme, duygusal doyum, duygusal masal

13 harfli

duygu sezgisi, duygu uyanmak, duygu vurgusu, duygulandırma

12 harfli

duygu ahlakı, duygu durumu, duygu organı, duygu siniri, duygu ünlemi, duyguca özne, duygucu etik, duygusal yük

11 harfli

duygu ayağı, duygudaşlık, duygulanmak, duygusallık, duygusuzluk

10 harfli

duyguculuk, duygulanım, duygulanış, duygulanma, duygululuk

9 harfli

duygunluk

8 harfli

duygudaş, duygusal, duygusuz

7 harfli

duyguca, duygulu

6 harfli

duygan, duygun

5 harfli

duygu

Kelime Ara