İçinde DUYG geçen kelimeler

İçinde DUYG geçen kelimeler 98 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde DUYG geçen kelimeler

25 harfli

duyguca yüklem veya haber, duygusal gırtlak tıkanımı

24 harfli

duygu-düşünce alışverişi, ikincil aşağılık duygusu

22 harfli

... duygusu uyandırmak, duygu alışverişi akımı, konusal duygu yatırımı

21 harfli

akıntı duygusu organı, benlik duygu yatırımı, birincil duygu gözesi, duygu sömürüsü yapmak, ikincil duygu hücresi

20 harfli

duygulanım uygunluğu, ikincil duygu gözesi

19 harfli

yetersizlik duygusu

18 harfli

birlikduygu büyüsü, duygu yakıştırması, ışılduygunlaştırma, ilişkinlik duygusu, maskeli duygulanım

17 harfli

deri duygusuzluğu, duygu ve tepreşim, duygusal anımsama, duygusal evriklik, görmüşlük duygusu, insan duyguculuğu

16 harfli

aşağılık duygusu, başatlık duygusu, dilin duygu yönü, duygu alışverişi, duygu aykırılığı, duygu yüklü soru, duygusal çıldırı, duygusal düşünme, duygusal gelişme, duygusal tıkanma, eksiklik duygusu, suçluluk duygusu, üstünlük duygusu

15 harfli

duygu organları, duygu tonlaması, duygulanıvermek, duygulu komedya, duygusal destek

14 harfli

duygu arkılığı, duygu dönüşümü, duygu kuruluşu, duygu sömürüsü, duygu yatırımı, duygulandırmak, duygulanıverme, duygusal doyum, duygusal masal, köş duygulanma, utanma duygusu

13 harfli

ahlak duygusu, değer duygusu, duygu sezgisi, duygu uyanmak, duygu vurgusu, duygulandırma, özül duygular, utanç duygusu

12 harfli

duygu ahlakı, duygu durumu, duygu organı, duygu siniri, duygu ünlemi, duyguca özne, duygucu etik, duygusal yük, karşıt duygu, küme duygusu

11 harfli

acı duygusu, dil duygusu, duygu ayağı, duygudaşlık, duygulanmak, duygusallık, duygusuzluk, genel duygu, kapan duygu, ortaş duygu

10 harfli

duyguculuk, duygulanım, duygulanış, duygulanma, duygululuk, ışımduygun

9 harfli

duygunluk

8 harfli

duygudaş, duygusal, duygusuz

7 harfli

duyguca, duygulu

6 harfli

duygan, duygun

5 harfli

duygu

Kelime Ara