düzelten ilgi

düzelten ilgi Osm. alâka-i musahhiha

Değişmecede, sözcüğün kullanılışındaki doğruluğu ve yerine uyuşunu sağlayan ilgi.


düzelten ilgi için benzer kelimeler


düzelten ilgi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'z', 'e', 'l', 't', 'e', 'n', ' ', 'i', 'l', 'g', 'i', şeklindedir.
düzelten ilgi kelimesinin tersten yazılışı igli netlezüd diziliminde gösterilir.