düzen vermek (veya düzene koymak veya düzene sokmak)

düzen vermek (veya düzene koymak veya düzene sokmak)

1) düzenlemek, dağınıklıktan kurtarmak: “Onun kendi yaşayışına yeni bir düzen vermesi gerekiyordu.” -T. Buğra. “Yatak odasını düzene sokmakla meşguldü.” -R. H. Karay. 2) akort etmek: “Şu sazıma bir düzen ver.” -Âşık Ali İzzet.


düzen vermek (veya düzene koymak veya düzene sokmak) için benzer kelimeler


düzen vermek (veya düzene koymak veya düzene sokmak), 52 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', 'e', ' ', 'k', 'o', 'y', 'm', 'a', 'k', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', 'e', ' ', 's', 'o', 'k', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
düzen vermek (veya düzene koymak veya düzene sokmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamkos enezüd ayev kamyok enezüd ayev( kemrev nezüd diziliminde gösterilir.