düzgüsüz açınık

düzgüsüz açınık

bk. Açınık.


düzgüsüz açınık için benzer kelimeler


düzgüsüz açınık, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'z', 'g', 'ü', 's', 'ü', 'z', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'n', 'ı', 'k', şeklindedir.
düzgüsüz açınık kelimesinin tersten yazılışı kınıça züsügzüd diziliminde gösterilir.