düzme çıkıt imleri

düzme çıkıt imleri İng. false signs of origin

Bir malın çıktığı yerden başka bir yeri çıkıt olarak gösterme amacı ile kullanılan imler.


düzme çıkıt imleri için benzer kelimeler


düzme çıkıt imleri, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'z', 'm', 'e', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 't', ' ', 'i', 'm', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
düzme çıkıt imleri kelimesinin tersten yazılışı irelmi tıkıç emzüd diziliminde gösterilir.