düzme çıkıt yeri

düzme çıkıt yeri İng. false place of origin

Bir malın başka bir yerde çıkmış gibi gösterilmesi (Yunanistan'dan ihraç olunan incirlerin Türk malı olarak tanıtılması gibi).


düzme çıkıt yeri için benzer kelimeler


düzme çıkıt yeri, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'z', 'm', 'e', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 't', ' ', 'y', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
düzme çıkıt yeri kelimesinin tersten yazılışı irey tıkıç emzüd diziliminde gösterilir.