efismek

efismek

Taneli şeyleri kabuğundan ayırmak için tepside savurmak.


efismek, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'f', 'i', 's', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
efismek kelimesinin tersten yazılışı kemsife diziliminde gösterilir.