eklampsi

eklampsi İng. eclampsia

1. Küçük boy köpek ırklarında doğum öncesi veya doğumdan sonra laktasyonun ilk 2-4. haftasında, kanda kalsiyum seviyesinin düşmesine bağlı olarak biçimlenen, vücut sıcaklığının yükselmesi, hızlı nabız ve tetani semptomlarıyla seyreden hastalık, puerperal tetani. 2. Kısraklarda tipik olmayan laktasyon tetanisi. Kan kalsiyum ve magnezyum seviyelerinin düşmesine bağlı olarak erken doğum sonrası veya sütten kesilme dönemlerinde; daha çok aşırı yorulma ve uzun süren nakiller sonucu biçimlenen akut seyirli, tedavi edilmezse 24 saatte ölüme neden olabilen metabolik bir hastalık.


eklampsi, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'k', 'l', 'a', 'm', 'p', 's', 'i', şeklindedir.
eklampsi kelimesinin tersten yazılışı ispmalke diziliminde gösterilir.