emtia üzerine rehin

emtia üzerine rehin İng. field warehousing

Bir kredi kuruluşunun kredi vereceği firmanın merkezinde depo kurarak stoklarını rehin alması. krş. emtia karşılığı kredi


emtia üzerine rehin için benzer kelimeler


emtia üzerine rehin, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'm', 't', 'i', 'a', ' ', 'ü', 'z', 'e', 'r', 'i', 'n', 'e', ' ', 'r', 'e', 'h', 'i', 'n', şeklindedir.
emtia üzerine rehin kelimesinin tersten yazılışı niher enirezü aitme diziliminde gösterilir.