EN ile biten kelimeler

EN ile biten veya sonunda EN olan kelimeler 4749 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre EN ile biten kelimeler

25 harfli

analiz edici, analizliyen, ayırtık seçkisiz değişken, bireysel olmayan değişken, gözünün çapağını silmeden, küçük ak gerdanlı ötleğen, nitel açıklayıcı değişken, ölçünleştirilmiş değişken, sürekli seçkisiz değişken, yozlaşan rastsal değişken

24 harfli

ayağının tozunu silmeden, bırak Allah'ını seversen, bulgu belgesini tümleyen, daraçılı ikizkenar üçgen, dürtelek “dürtelemek”ten, en büyük ortak tam bölen, gecikmeli içsel değişken, gecikmeli örtük değişken, human plasental laktojen, kendisi için eğretilenen, kesikli rastsal değişken, kırmızı burunlu komedyen, prostat-spesifik antijen, sınırlı bağımlı değişken, sürekli rastsal değişken

23 harfli

çevrim karşıtı değişken, karşıt rastsal değişken, kendisinden eğretilenen, makrobiyotik vejetaryen, t tipi rastsal değişken

22 harfli

belirlenimsel değişken, birimli nicel değişken, durum bağımlı değişken, edebi edepsizden öğren, ikili bağımlı değişken, ikinci dereceden köken, kukla bağımlı değişken, makroiktisadi değişken, nitel bağımlı değişken, olan (veya olup) biten, sıralanabilir değişken, yasal eşlenik değişken

21 harfli

alacağı temellük eden, baştan kıçtan yörüyen, birim olağan değişken, birinci derecen köken, çevrim yanlı değişken, ekmek elden su gölden, el parmak ortak geren, güçlü dışsal değişken, karabaş küçük ötleğen, kukla dışsal değişken, küçük karabaş ötleğen, önkestirilen değişken, pembe göğüslü ötleğen, prostat-özgül antijen, sıralı nicel değişken, tut kelin perçeminden, yarı eşkıyılı dörtgen, zayıf dışsal değişken

20 harfli

belirlenmiş değişken, bir yapımlı, homojen, böbrek sancısı kesen, bütil hidroksitoluen, dik kuyruklu ötleğen, en büyük ortak bölen, göstermelik değişken, iki değerli değişken, iki yönünden yörüyen, ikili nitel değişken, ikizkenar genişüçgen, kara boğazlı ötleğen, katı dışsal değişken, kendisine benzetilen, kendisine gönderilen, kontaminatif antijen, kukla içsel değişken, kuru madde üzerinden, lakto-ovo-vejetaryen, nitel kukla değişken, olasılıksal değişken, ...

19 harfli

1,2-dimetoksibenzen, açıklayıcı değişken, ağırlaştırıcı neden, ak gerdanlı ötleğen, alacağı temlîk eden, alım öndeliği veren, basit küresel üçgen, büyük karınca yiyen, defibela kabîlinden, denetimsiz değişken, elektriksel iletken, en büyük ortakbölen, gıcıklayan-tepreten, Hamidiyekızılcaören, içiriksel karşınten, kesintisiz değişken, log-normal değişken, nitrozomiyokromojen, önkeştiren değişken, siklohekseniletilen, söylemişdüklerinden, ...

18 harfli

absorbe edilebilen, açıklanan değişken, Allah´ını seversen, aritmetik tümleyen, bağlantılı bileşen, büyük karıncayiyen, caydırıcı değişken, dekstropropoksifen, denetilen değişken, denetimli değişken, döngüsel sıradüzen, ekşit (asit) tüten, gecikmeli değişken, göyündürgü önleyen, gün ayağu dururken, hızlı iyon iletken, ikizkenar diküçgen, kara başlı ötleğen, kara-başlı ötleğen, kavunbaşlı ötleğen, kesintili değişken, ...

17 harfli

(birinin) elinden, 1,1-difloroetilen, alıcılı bildirmen, amfizemli kangren, bağımsız değişken, bağımsız yönetmen, bağlanan değişken, bağlayan değişken, başın kıçın giden, bireysel değişken, birlikte değişken, burgucuk geberten, cüce karıncayiyen, çürükçül beslenen, deneysel değişken, dizimsel değişken, durup dinlenmeden, duyucul-tepretken, geniş açılı üçgen, gereksiz değişken, gözlenir değişken, ...

16 harfli

ak gözlü ötleğen, ak yuvar türeten, akgerdan ötleğen, alacak geçirilen, alerjik kurdeşen, aliynen teliynen, altın dikdörtgen, añarudan berüden, anjiyotensinojen, Aşağıkızılcaören, aşırı istekleten, bacak çekiştiren, bağımlı değişken, bakteriyosinojen, bebenek genelten, bezikli sümülgen, boyacıl kurdeşen, buzsul titreşken, çakıllı değirmen, çekiçli değirmen, çembersel çokgen, ...

15 harfli

abdominal diken, açık dikdörtgen, akım kerteleyen, aksakal ötleğen, akyuvar öldüren, alacağı geçiren, Aşağıkaracaören, bağsız değişken, balgam söktüren, bıyıklı ötleğen, biri birisinden, birinci köşegen, boyalı kurdeşen, Büyükkaracaören, candan yürekten, çembersel üçgen, çizgili ötleğen, damargenişleten, danışman ölçmen, dar açılı üçgen, değer üzerinden, ...

14 harfli

akyuvar eriten, antikarsinojen, aracı değişken, arası geçmeden, Aşağışehirören, ataerkil düzen, atmık çüğdüren, bağlaşık düzen, bağlı değişken, bakışsız düzen, bir iki derken, birincil köken, Büyüksöbeçimen, çarpık dörtken, çoban çökerden, çoban çökerten, çocuk edinilen, çorba çöpleyen, çöpelcan yiyen, damar tepreten, dar açık üçgen, ...

13 harfli

ağartı işeyen, ağır hidrojen, ahmak hölüden, akım değişken, almaçlı düzen, altın penguen, aptal öldüren, araç değişken, asal değişken, asil öğretmen, asma merdiven, Aşağıçaybelen, Aşağıgöndelen, Aşağıgülderen, Aşağıikizören, Aşağıkaraören, ayrışık düzen, bakışık düzen, balık öldüren, başçıl düzgen, başı göğüsten, ...

12 harfli

1,3-bütadien, adam öldüren, ağır öğrenen, alaca gergen, alfa karoten, alkali tüten, alma erdiren, altınpenguen, anadan hüren, anayönetilen, antiöstrojen, ara değişken, ara vermeden, asal köşegen, asetaminofen, Aşağıcanören, Aşağıdalören, Aşağıkuzören, aynı heceden, ayrı cinsten, ayrı heceden, ...

11 harfli

açık çokgen, aglutinojen, aglütinogen, aglütinojen, ağır işiten, akademisyen, aleksandren, alıcı eksen, alloantijen, alt işveren, Ambargürgen, aminobenzen, analizliyen, antekabrien, antimutagen, antipatojen, araya giren, Aşağıakören, Aşağıdikmen, atlet beden, ayran geven, ...

10 harfli

ağaç delen, ağaş delen, ak sülümen, Akdeğirmen, alan felen, Allahdiyen, anabileşen, anayöneten, Armutveren, arpa bölen, artbileşen, asal eksen, aslahatten, Aşağıderen, Aşağıkepen, Aşağımaden, bağırköpen, Başgötüren, Bayramören, béleliknen, belirtilen, ...

9 harfli

acı veren, Acunseven, açıkketen, adaptojen, ağ yemşen, ağaçdelen, ağaçkesen, Ağaçseven, ağu kesen, Ahmetölen, Akçabelen, Akçalören, akgötüren, aladirgen, Alangören, alevyiyen, alkongien, allasoğen, allel gen, amedenden, ana eksen, ...

8 harfli

aceleten, Adagören, Ağaçören, Ağcaören, Ağızören, Ahievren, ak tiken, Akçaören, Akçörten, alagiren, alagönen, Alçıören, alel gen, Alıçören, Alıkören, Alınören, Aliveren, allerjen, Allıören, alp eren, altevren, ...

7 harfli

abdomen, acükten, Adaören, Ağveren, ahırven, ahlaken, Akbelen, akdiken, Akdüven, Akseven, alerjen, alkaten, allaseñ, allilen, allojen, alperen, altıgen, amesken, ancumen, anelden, Antigen, ...

6 harfli

-cimen, acilen, Ağören, ahiren, Akören, alaten, alenen, Alören, ameden, anagen, aniden, arkeen, artven, asasen, ayegen, ayılen, badden, bagmen, bağzen, barmen, bedren, ...

5 harfli

ağben, ahren, Ahsen, akben, aklen, akren, Aksen, Alten, anten, arden, argen, aslen, asren, aşmen, atfen, atmen, Ayben, aygen, aynen, ayren, Aysen, ...

4 harfli

-jen, aden, ahen, aken, amen, asen, ayen, been, bien, döen, dren, duen, eben, ecen, efen, eğen, eken, elen, emen, eren, esen, ...

3 harfli

beñ, ceñ, çen, den, fen, hen, ken, len, men, nen, ren, señ, şen, ten, ven, yeñ, zen

2 harfli

Kelime Ara